Mrežni protokoli

By admin

TCP/IP U praksi čitav Internet funkcioniše upravo po principu TCP/IP protokola. To je skup protokola koji sadrži dva glavna protokola, TCP i IP (standarde po kojima paketi podataka sa jednog računara putuju do drugog računara i nekom rutom se vraćaju ili ne). TCP protokol (Transmission Control Protocol) TCP protokol obezbeđuje pouzdan transfer podataka u IP…