IPv6 adrese

By admin

Zbog nedostatka IPv4 adresa na planetarnom nivou, pojavila se potreba za sledećim standardom – IPv6. Iako je uveden još davne 1999 godine, još uvek nije postao široko korišćen i prihvaćen kao primarni standard. U nastavku pokušaćemo da najjednostavnije pojasnimo kako izgleda i kako se broji IPv6 adresa. Za razliku od ipv4 adresa, koje imaju širinu…

IPv4 adresiranje

By admin

Standardna IP adresa (npr. 176.32.32.178) sastoji se iz četiri dela od po jednog bajta (8 bita), razdvojenih tačkom. Raspoloživi opseg adresa je od 0.0.0.0 do 255.255.255.255. Razdvajamo mrežni od host računara. IPv4 adresa se sastoji iz dva dela: deo koji predstavlja adresu IP mreže (isti za sve računare na jednoj IP mreži) i deo koji…

Network protocol

By admin

TCP/IP U praksi čitav Internet funkcioniše upravo po principu TCP/IP protokola. To je skup protokola koji sadrži dva glavna protokola, TCP i IP (standarde po kojima paketi podataka sa jednog računara putuju do drugog računara i nekom rutom se vraćaju ili ne). TCP protokol (Transmission Control Protocol) TCP protokol obezbeđuje pouzdan transfer podataka u IP…

What is web design?

By admin

Web dizajn je oblast koja obuhvata veći broj različitih veština i tehnika koje se koriste pri izradi web stranica. Pored same arhitekture stranice, koristimo grafički dizajn, dizajn korisničkog interfejsa (UI), dizajn korisničkog doživljaja (UX), standardizovani kod, razne programske jezike, optimizaciju za pretraživače, tipografiju, marketing, komunikacijski dizajn i još dosta elemenata koji svi zajedno čine pojam…

Quantum computers

By admin

Kvantni računari funkcionalno koriste kvantna svojstva mikročestica. Kod klasičnih računara informacija se bazično predstavlja u obliku bitova (0 i 1) gde jedna informacija u jednom trenutku može biti ili 0 ili 1. Kod kvantnih kompjutera osnovne jedinice operacije su kjubiti (qbit), koji koriste kvantni fenomen superpozicije i druga kvantna svojstva za operaciju nad informacijama. To…