Quantum computers

By admin

Kvantni računari funkcionalno koriste kvantna svojstva mikročestica. Kod klasičnih računara informacija se bazično predstavlja u obliku bitova (0 i 1) gde jedna informacija u jednom trenutku može biti ili 0 ili 1. Kod kvantnih kompjutera osnovne jedinice operacije su kjubiti (qbit), koji koriste kvantni fenomen superpozicije i druga kvantna svojstva za operaciju nad informacijama. To…