IPv6 adrese

By admin

Zbog nedostatka IPv4 adresa na planetarnom nivou, pojavila se potreba za sledećim standardom – IPv6. Iako je uveden još davne 1999 godine, još uvek nije postao široko korišćen i prihvaćen kao primarni standard. U nastavku…

IPv4 adresiranje

By admin

Standardna IP adresa (npr. 176.32.32.178) sastoji se iz četiri dela od po jednog bajta (8 bita), razdvojenih tačkom. Raspoloživi opseg adresa je od 0.0.0.0 do 255.255.255.255. Razdvajamo mrežni od host računara. IPv4 adresa se sastoji…

Network protocol

By admin

TCP/IP U praksi čitav Internet funkcioniše upravo po principu TCP/IP protokola. To je skup protokola koji sadrži dva glavna protokola, TCP i IP (standarde po kojima paketi podataka sa jednog računara putuju do drugog računara…

What is web design?

By admin

Web dizajn je oblast koja obuhvata veći broj različitih veština i tehnika koje se koriste pri izradi web stranica. Pored same arhitekture stranice, koristimo grafički dizajn, dizajn korisničkog interfejsa (UI), dizajn korisničkog doživljaja (UX), standardizovani…

Quantum computers

By admin

Kvantni računari funkcionalno koriste kvantna svojstva mikročestica. Kod klasičnih računara informacija se bazično predstavlja u obliku bitova (0 i 1) gde jedna informacija u jednom trenutku može biti ili 0 ili 1. Kod kvantnih kompjutera…