Serveri

Serveri

Server je računarski sistem koji pruža usluge drugim operativnim računarskim sistemima – klijentima. Komunikacija između servera i klijenta odvija se preko računarske mreže. Supernet tim pravi servere po vašim potrebama. Bilo da želite da razmenjujete mejlove, fajlove, web stranice i druge resurse, mi pravimo optimalno rešenje. Orijentisani smo i preporučujemo servere otvorenog koda (Open source) iz razloga stabilnosti i kompatibilnosti sa većinom mrežne opreme koja uglavnom koristi neke od tehnologija otvorenog koda. Najveći razlog zašto koristimo ovakve servere je sloboda koju pruža ovakva filozofija. Želite da u lokalnoj mreži ili van nje razmenjujete resurse i da složite svoje poslovanje u server – klijent tehnologiju, porazgovaraćemo i zajedno doći do dobre ideje. Tehnički smo sposobni, u  zavisnosti od hardvera kojim raspolažemo, da kreiramo zaista kompleksne a ujedno i jedostavne sisteme.

Supernet setovi

Mail server

Mail server poslužuje mrežom elektronsku poštu. Ne želite da koristite postojeće mail servise, a isto tako želite stabilan i siguran servis za posluživanje elektronske pošte, naš tim će u saradnji sa vama postaviti i pustiti u rad takav server. Odabraćemo servise po vašim potrebama i ceo proces ispratiti dokumentacijom i podrškom.

Web server

Web (http) server poslužuje internet stranice. Njegov zadatak je da prilikom zahteva od klijenta (browser-a) isporuči validan sadržaj. Podrazumevani port za web server je 80. Potrebno je da imate statičku IP adresu, dobar i stabilan internet i izdržljiv hardver. A ukoliko želite stranice servirati samo unutar lokalne mreže, onda je bitna samo lokalna infrastuktura.

FTP server

FTP (File transfer protocol – protokol za prenos datoteka) je najčešće korišćen protokol za prenos podataka između dva računara na mreži. FTP koristi TCP/IP za mrežnu komunikaciju, što omogućava da bude pouzdan i sesijski orijentisan. Napravićemo u dogovoru sa vama najbolje rešenje, koje zavisi od broja računara koji pristupaju serveru i od same infrastrukture koju posedujete.

File server

File server je računar koj je zakačen na mrežu i obezbeđuje resurse nivoa pristupa deljenog diska. Klijenti u ovom slučaju uzimaju resurse od servera koj deli svoj prostor na tvrdom disku. Jedan od primera File servera je NAS (Network attached storage). Kontaktirajte nas, napravićemo super priču.

IRC server

IRC (Internet Relay Chat) server je poslužitelj razmene poruka po IRC protokolu. Ovo je dosta star ali pouzdan metod razmene poruka i jako ga je korisno implementirati iz mnogo razloga. Primeri IRC servera su Ngircd ili UnrealIRCd posluživači. Ovaj vid razmene poruka je zaista egzotičan, te vam ga od srca preporučujemo.

Kombinovani server

Ovaj server je naš adut. Ovakav proizvod vam isporučujemo namenski kao kombinaciju više poslužitelja različite namene. Svi portovi će biti mapirani pametno i isporučeni klijentu na lako upravljanje. Razvili smo ovaj sistem do nivoa automatike. Ovakvo rešenje je zaista skupo jer podrazumeva ozbiljan i kontinuiran rad.

Našli ste nešto interesantno ?

hello@supernet.rs​